Klinikken er akkrediteret

 

Akkreditering er det ultimative kvalitetsstempel, som en fodterapiklinik kan få af Sundhedsstyrelsen.

Akkrediteringen er ikke blot et enkelt kontrolbesøg, men kulminationen på en længere læringsproces, som starter længe inden, de såkaldte surveyors fra Sundhedsstyrelsen kommer på besøg.

Der er otte standarder, som man skal leve op til for at modtage akkrediteringen.

Klinikkens hygiejne er en af de mest omfattende standarder, hvor klinikken skal bevise, at den lever op til krav om blandt andet sterilisation af instrumenter, rengøring, håndhygiejne og opbevaring af steriliserede instrumenter.

I forvejen har sundhedsmyndighederne strammet meget op på hygiejnekravene i de sidste par år. Akkrediteringen sikrer, at alt er, som det skal være, så patienterne kan vide sig helt sikre.

Journalføringsrutinerne er  også en del af akkrediteringen. At det sker på en grundig og fyldestgørende måde, og at patienter identificeres sikkert og behandles i henhold til best practice inden for fodterapien.

I forhold til datasikkerhed kan patienterne med ro sindet give os personfølsomme oplysninger om deres helbred uden bekymring..

Desuden er der faste procedurer for eventuelle utilsigtede hændelser og håndtering af eventuelle patientklager.
Kompetencer inden for førstehjælp er også sikret.